ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมบูรณ์ เตี๋ยวบุตร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somboon Teawbutr


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รามาพิโรธ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Angry Force of Rama
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 150 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.