ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมบูรณ์ พวงดอกไม้
เกิด :
22 กันยายน 2502
ที่อยู่ :
51/655 หมู้บ่านชมฟ้า ถ.รังสิต-นครนายก คลองสอง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร :
0-2991-7119, 08-5112-1459
การศึกษา :
วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - นิทรรศการผลงานเดี่ยว ที่ Kvindegalleriet, Arabus, ณ ประเทศเดนมาร์ก
นิทรรศการกลุ่ม :
2520 - นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันเกิดโรงเรียนเพาะช่าง
2521 - นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มกังหัน ครั้งที่ 1 ราชบุรี
2527 - นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หอศิลป พีระศรี
- นิทรรศการผลงานจิตรกรรม "รอยฝันของคนหนุ่ม" ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2529 - นิทรรศการงานศิลปกรรมสตรีนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ศิลปะเพื่อสันติภาพ" กรุงเทพฯ
2530 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ
2534 - นิทรรศการจิตรกรสตรีไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
2535 - นิทรรศการจิตรกรหญิงนานาชาติ ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ
2537 - นิทรรศการที่นิวอาร์ตแกลเลอรี่ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2538 - นิทรรศการ Thaise- Vlaansevriendenkring Exhibition เมือง Kookelare ประเทศเบลเยี่ยม
2539 - นิทรรศการ Asia Modern Art ครั้งที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น
2542 - นิทรรศการชุดหลวงพระบาง ที่ Royal Meridian Phuket Yacht Club จ.ภูเก็ต
2543 - นิทรรศการดอกไม้ ที่อักดกะแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2544 - นิทรรศการที่ Boathouse Gallery
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somboon Poungdorkmai
Born :
September 22, 1959
Tel :
0-2991-7119, 08-5112-1459
Education :
1979 Poh-Chang College of Art Craft, Bangkok.
Selected Exhibitions :
1977 - Poh-Chang Art College Exhibition, Bangkok.
1978 - 1st Vane Croup Exhibition. Rajburi, Thailand
1987 - Exhibition of Aesthetics in Honour of the King, Bangkok, Thailand
1992 - Asian Young Artists’ Exhibition, Tokyo, Japan
1995 -Exhibition :
An Artist at Angkor – organised by Akko Art Gallery
-May :
The Royal Cambodian Embassy. Bangkok, Thailand
-Sep :
The Imperial Queen’s Park Hote!, Bangkok, Thailand
-Oct :
Akko Collectors’ House, Bangkok, Thailand
1995-1996 - 31st and 32nd Asia Modem Art Exhibition, Japan
1998 - Amazing Blossoms, Siam City Hotel, Thailand – organized by Akko
1998 - An Artist in Luang Prabang, Rajanakarn Building, Bangkok
- Inaugurated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn
2000 - Where have all the Flowers gone? Akko Gallery, Bangkok, Thailand
2004 - An Evening With Thai Artists, Royal Thai Conulsate, New York, USA
2004 - An Evening With Thai Artists, Royal Thai Embassy, Washington DC, USA
2008 - Exhibition at the Vietnam Fine Art Museum, Hanoi, Vietnam
2008 - Letter from Hanoi at Akko Art Gallery, Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.