ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมบูรณ์ แก่วร่วมวงศ์
ที่อยู่ :
160 หมู่ 1 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somboon Keawruamwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พื้นผิวและร่องรอย หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 166 x 192 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Texture NO. 2
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 166 x 192 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.