ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมบูรณ์ ด่านวรนันท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somboon Danworanan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แม่และลูก หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 76 x 67 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother and Child No. 2
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 76 x 67 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.