ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุขโชค วงศ์นาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sokchok Wongnam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตามรอยพุทธบาท
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม (ดุนอลูมิเนียม ทองคำเปลว และทองแดง)
ขนาด (ซม.) : เส้นผ่าศูนย์กลาง 133 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Follow The Lord Buddha Step
Date : -
Technique : Mixed media (Emboss Aluminuim Plate, Gold Leaf, Copper)
SIZE (cm) : Diameter 133 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.