ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมรรถ สุวรรณพงษ์
เกิด :
1 มิถุนายน 2507
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 91/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
การศึกษา :
2531 - ศบ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534 - ศม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2528,2530 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2,4
2528-2534 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 9-15
2529,2532,2534 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32,35,37
2532-2535 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Smardh Suwannapong
Born :
June 1, 1964
Address :
383/8 Soi Tua Phor 1, Mitreejit rd., Promprab, Promprabsattrupai, Bangkok
Tel :
0-2623-3202
Education :
1989 - B.F.A. Painting Silpakorn University
1990 - M.F.A. Painting Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ทุเรียน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด : 18 x 24 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : colour on paper
Size : 18 x 24 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ความประสานสัมพันธ์ของสีและลวดลายประดับของสถาปัตยกรรมไทย
ปีสร้าง : 2532
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 150 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1989
Technique : -
Size : 150 x 190 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : พุทธิปัญญาขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8
ปีสร้าง : 2533
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 200 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
Title : -
Date : 1990
Technique : Oil on canvas
Size : 200 x 240 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.