ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิวดล สิทธิพล
เกิด :
24 มิถุนายน 2519
ที่อยู่ :
21/255 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอย 13/12 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร :
081-858-8366
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร
2542 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2541 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
2540-38 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- การแสดงงานสิงคโปร์แอร์ไลน์
- การแสดงงาน 40 ปี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14, 13, 12
2537 - การแสดงศิลปะกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
2543 - รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร
2542 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2541 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม ปตท.
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
2540 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
2539 - รางวัลดีเด่นอันดับ 2 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของบริษัทสหวิริยาโอเอ ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sivadol Sitipol
Born :
June 24, 1976
Tel :
081-858-8366


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 138 x 335 x 215 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Alteration
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 138 x 335 x 215 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พลังงานรูปทรงแห่งการปกป้อง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : โลหะ - สลักหิน
ขนาด (ซม.) : 120 x 150 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Power of Form, No. 2
Date : -
Technique : Metal, stone-carving
SIZE (cm) : 120 x 150 x 280 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2548
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 51 x 40 x 16 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Turning of Karma
Date : 2005
Technique : -
SIZE (cm) : 51 x 40 x 16 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.