ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิทธิพร สายเนตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sittiporn Sainate


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความประสานกลมกลืน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 124 x 203 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Harmong No. 2
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 124 x 203 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ร่องรอย หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 38.5 x 59.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Clue Number 2
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 38.5 x 59.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.