ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิทธิโชค วิเชียร
เกิด :
28 สิงหาคม 2530
ที่อยู่ :
93 หมู่ 1 ต.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โทร :
084-061-1069
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที 22
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานศิลปกรรม "ปตท." ครั้งที่ 23
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานศิลปไทยร่วมสมัย จินตนาการในศิลปไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 18
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทย แนวประเพณีจิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- างวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sittichoke Wichian
Born :
August 28, 1987
Tel :
084-061-1069


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ว่าวกับความผูกพัน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วิธีการทำว่าว ไม้ไผ่ เชือก กระดาษสา ผ้าสารู กาว หนังสัตว์ และสีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 275 x 225 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Agricultural Way of Life No. 5
Date : -
Technique : Kite making : bamboo, cord, mulberry paper, fine white cloth, glue, animal skin, and tempera paint
SIZE (cm) : 275 x 225 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.