ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล
เกิด :
22 สิงหาคม 2507
ที่อยู่ :
198/324 เซนหลุยส์ 3 ทุ่งวัดดอน ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ศบ.ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป
- การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2
- การแสดงผลงานจิตรกรรม "ทิวทัศน์ทางทะเล" ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม
- การแสดงผลงานนักเรียน คณะจิตรกรรมฯ
- การแสดงศิลปกรรม "เนื่องในเดือนตุลาคม" ครั้งที่ 1
- ร่วมประกวดสัญลักษณ์ของสวนสัตว์พาต้า
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวัน "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 3, 5, 6
- การแสดงศิลปกรรมของการปิโตรเลียมฯ ครั้งที่ 3
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ของโตชิบา
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ของโตชิบา
- รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรม ในหัวข้อ "Free" ครั้งที่ 4 ของการปิโตรเลียม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sittichai Pratchayaratikun
Born :
August 22, 1964
Selected Exhibitions :
- 6th International Exhibition "Male Formy Grafiki" Polska - Lodz89, Poland
- "Intergrafix 90" In Berlin, Eastern Germany
- International "Simavi Cartoon", Istanbul, Turkiye 1989
- 4th International Biennial Print Exhibition, Taipei, Taiwan R.O.C.- 1989
- 21 World Cartoon, Gallery - Skoje 89, Yugoslavia
- 1st Kochi International Triennial Print Exhibition, Japan 1990
Awards :
- "The Bronze Prize Winner", 4th International Biennial Print Exhibition, Taipei, Taiwan, R.O.C.- 1989


ผลงานศิลปิน

Title : Monument of Fair No. 16/99
Date : 1999
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 X 110 cm.
COLLECTION : -
Title : Decicated to Pornsiri No. 21/99
Date : 1999
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 X 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.