ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิโรตม์ ทองชมภู
ที่อยู่ :
4/1 หมู่ 5 ซ.ชื่นวัฒนา ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirote Thongchompoo


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทะเลชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 185 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sea of Life
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 185 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.