ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิโรจน์ พวงบุปผา
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2555 - นิทรรศการภาพจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย”หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรมไทยแบบประเพณี) การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29
- รางวัลที่ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรมไทยแบบประเพณี) การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
2553 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรมไทยแบบประเพณี) การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32
2554 - รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 การประกวดผลงานภาพจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siroj Phuangbubpha


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ต้นนารีผล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมลายทอง
ขนาด (ซม.) : 200 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Maiden Fruits Tree
Date : -
Technique : Gold Leaf Lacquer
SIZE (cm) : 200 x 160 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สระอโนดาต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ดาวดึง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมลายทอง
ขนาด (ซม.) : 100 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.