ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริวัฒน์ อื้อฮก
เกิด :
19 กุมภาพันธ์ 2514
ที่อยู่ :
80/135 ซ.อิ่มทิพย์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
การศึกษา :
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 41 - 40
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงผลงานประติมากรรม Mini Sculpture ของภาคประติมากรรม
- การแสดงผลงานนักศึกษา
-ร่วมแสดงงานประติมากรรม ของสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลดีเด่น สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
- รางวัลศิลปกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siriwat Ourhork
Born :
February 19, 1971


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัจจะธรรม หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 25 x 100 x 84 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Social Verities No. 1
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 25 x 100 x 84 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัจจะธรรม หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 54 x 180 x 122 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Social Verities No. 2
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 54 x 180 x 122 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.