ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริศักดิ์ คล้ายมนต์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirisak Klaimon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปสัณฐาน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ซีริกราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 60 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Physical Appearance No. 2
Date : -
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 60 x 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปสัณฐาน หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ซีริกราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 60 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Physical Appearance No. 3
Date : -
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 60 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.