ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริรัตน์ เอี่ยมสกุลเดชะ
ที่อยู่ :
102 ถ.อำนวยสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirirat Aimsakuldecha


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จราจร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม, ระบายสี
ขนาด (ซม.) : 75 x 96 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Traffic
Date : -
Technique : Silk screen, Painting
SIZE (cm) : 75 x 96 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กรุงเทพฯ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม, ระบายสี
ขนาด (ซม.) : 75 x 96 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bangkok
Date : -
Technique : Silk screen, Painting
SIZE (cm) : 78 x 108 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.