ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิริพุฒ พูลลาภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siriput Pullarp


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพมายา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Illusion
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 120 x 140 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความขัดแย้งหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน,อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 110 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Conflic No.1
Date : -
Technique : Oil and Acrylic
SIZE (cm) : 110 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.