ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา (เหม่เหม)
นิทรรศการเดี่ยว :
2543 - "Pradab&Gel" แกลเลอรี่ 55 กรุงเทพ
2548 - "Process and Form" เอช แกลเลอรี่ กรุงเทพ
2554 - “The Return of Maymay” แกลเลอรี่ พระราม 3 กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siriprapa Jumsai Na Ayudhya (Maymay)
Solo Exhibition :
2000 - "Pradab&Gel" Gallery 55, Bangkok
2005 - "Process and Form" H Gallery, Bangkok
2011 - “The Return of Maymay” Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน :
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค :
ขนาด (ซม.) :
ผู้ครอบครอง :
Title : Untitle 6 (White/Gold Series)
Date : 2011
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 127 x 198 cm.
COLLECTION :
ชื่องาน :
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค :
ขนาด (ซม.) :
ผู้ครอบครอง :
Title : Pradab 9
Date : 2000
Technique : Mixed media on canvas
SIZE (cm) : 60 x 60 cm.
COLLECTION :
ชื่องาน :
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค :
ขนาด (ซม.) :
ผู้ครอบครอง :
Title : Hands & Maze
Date : 2000
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION :

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.