ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริพงษ์ อินทร์พุ่ม
ที่อยู่ :
657 ถนนพรานนก ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siripong Intrpum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภายนอก-ภายใน-ตัวเอง 1/30
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 75 x 88 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.