ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิริพันธุ์ สี่สี
ที่อยู่ :
106/1 หมู่ 1 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siripan Seesri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความคิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 51 x 68 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thought
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 51 x 68 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.