ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิรินิตย์ ดีรุจิเจริญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirinit Derujijaroen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แผ่นดินแห่งบุพการี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สลักหินทรายสีเขียว
ขนาด (ซม.) : 120 x 150 x 30 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ธรณีแห่งศรัทธา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะสลักหินแกรนิต
ขนาด (ซม.) : 60 x 150 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : แม่ภูหลวง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะสลักหินแกรนิต
ขนาด (ซม.) : 50 x 60 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.