ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิริลักษณ์ ยิ่งวรการสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siriluk Yingvorakansuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled No. 2
Date : -
Technique : Woodcut engraving
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.