ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริลักษณ์ แซ่หว่อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Siriluck Saewong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในความฝัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 81 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In The Dream
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 81 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.