ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริกร อิ่นคำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirikorn Inkam


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : พู่กันลม
ขนาด : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Internetwork of my World No.3
Date : -
Technique : Air Brush
Size : 200 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.