ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิริชัีย เมืองรมย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirichai Muengrom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสะเทือนใจในอดีต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 128 x 188 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.