ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิรศักดิ์ ชูสิงห์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirasak Chusingh


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : พัฒนาการโครงสร้างและความสมดุล
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ประกอบไม้
ขนาด : 150 x 275x 340 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Progression of Structure and Balance
Date : -
Technique : Wood carving
Size : 150 x 275x 340 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.