ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิระพัทธ์ ดีสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sirapat Deesawasdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บทกวีของต้นไม้ไร้ใบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 340 x 350 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Poem of Leafless Trees
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 340 x 350 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.