ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิระ สุวรรณศร
เกิด :
10 พฤศจิกายน 2515
ที่อยู่ :
204/81 ตรอกรถไฟวรพงษ์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร :
02-443-8817
การศึกษา :
ปริญญาโท ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงงาน "จุลประติมากรรม" ของภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โตชิบา ครั้งที่ 6
- การแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 8
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 1, 2
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ARCHITECTURAL PLACE ของสมาคมสถาปนิกสยาม
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธาคารกสิกรไทย
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11, 12
- รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 1
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมร่วมสมัย ARCHITECTURAL PLACE ของสมาคมสถาปนิกสยาม
- รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 2
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
- รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sira Suwanasorn
Born :
November 10, 1972
Tel :
02-443-8817


ผลงานศิลปิน

Title : Man in Industrialized Society No.2
Date : -
Technique : Welding, Fiberglass
SIZE (cm) : 210 x 130 x 205 cm.
COLLECTION : -
Title : Man in Industrialized Society No.1
Date : -
Technique : Welding, Fiberglass
SIZE (cm) : 120 x 220 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.