ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิปปกร แย้มกสิกร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sippakorn Yamkasikorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 34 x 51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dismension
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 34 x 51 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.