ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
เกิด :
8 พฤษภาคม 2497 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ 65/1 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร :
02-381-3860-1
การศึกษา :
โรงเรียนเพาะช่าง
นิทรรศการเดี่ยว :
2547 -“สะบัด” สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2548 - “สันติภาพคืออะไรในใจเรา” สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2550 - “เส้น เสียง ศิลป์” สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการย่อย ศิลปะกับการเมือง 2550 ชุด “เจ้าแกละกับเมืองไทยวันนี้” สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2553 - นิทรรศการย่อยขนาดเล็กศิลปะกับการเมือง 2553 ชุด “เจ้าแกละสันติกับความรุนแรงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
นิทรรศการกลุ่ม :
2518 - นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ง ภาพคัตเอาท์การเมืองเดือนตุลา บนเสาไฟกินนรี เกาะกลางถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
2519 - นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ง ภาพคัตเอาท์การเมืองต่อต้านจักรวรรดินิยม รอบสนามหลวง และหน้าสถาบันการศึกษาหลายแห่ง กรุงเทพมหานคร
2521-2522 - นิทรรศการภาพลายเส้น จังหวัดเชียงราย
2525 - นิทรรศการ “กึ่งศตวรรษประชาธิปไตย”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2535 - นิทรรศการ “สืบศิลป์ฤาสิ้นเสียง”สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการ “บันทึกราชดำเนิน” โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
2537 - นิทรรศการ “สร้างสาน ตำนานศิลป์ 20 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย
2517-2537 - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
2538 - นิทรรศการ 50 ปี สันติภาพไทย “วาดหวัง สันติภาพ เพื่อสันติสุข”สถาบันปรีดี พนมยงค์
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ง 20 ปี 6 ตุลาคม 2519-2539 หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกับสังคม 2539 สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2540 - นิทรรศการศิลปกับสังคม 2540 “ 65 ปี ประชาธิปไตย” สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2541 - นิทรรศการ “ย้อนรอยศิลปกรรมเดือนตุลา” สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกับสังคม 2541 สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2543 - นิทรรศการภาพศิลปะรัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ง “ประชาธิปไตยในแง่งาม” ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้งเดือนตุลา หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกับสังคม ๒๕๔๔ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2545 - นิทรรศการทัศนศิลป์ :
หอสะสมศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกับสังคม “70 ปี ประชาธิปไตย 70 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง”สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2546 - นิทรรศการภาพศิลปะคัตเอาท์เดือนตุลา อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกับสังคม 2546 สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2547 - นิทรรศการศิลปกับสังคม 2547 “ 30 ปีแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย สายธาร ธรรมศิลป์”สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2548 - นิทรรศการศิลปะกับสันติภาพ “ 60 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก”สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2549 - นิทรรศการศิลปกับสังคม 2549 สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2550 - นิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้ง ในวาระครบรอบ 75 ปี การอภิวัฒน์ไทย 24 มิถุนายน 2475 หัวข้อ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย” สวนประติมากรรม ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิทรรศการศิลปกับสังคม 2550 สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2551 - เทศกาลศิลปกับสังคม 2551 :
ศิลปะนานาพันธุ์ 35 ปี 14 ตุลา สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
2554 - นิทรรศการ ภาพประทับใจในวัยวาน ในวาระครบรอบชาตกาล 99 ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sinsawat Yodbangtoey
Born :
May 8, 1954
Address :
Pridi Banomyong Institute
Tel :
02-381-3860-1


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ศิลปะภาพลายเส้น ๘๐ ปี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ศิลปะภาพลายเส้น ๘๐ ปี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.