ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สินพล อ่องบางน้อย
ที่อยู่ :
36/11ซอยวัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sinpon Ongbangnoy


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงบนพื้นที่ว่าง หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : 78 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.