ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิขเรศ ศิริไพบูลย์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sikarej Siripaibulya


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์แห่งความรู้สึก หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ผ้าไหมและกระดาษกาวบนกระดาษพิมพ์
ขนาด (ซม.) : 77 X 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hook No. 3
Date : -
Technique : Silk screen, Chincolle
SIZE (cm) : 77 X 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.