ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Shubhajog Jumsai na Ayudhya


ผลงานศิลปิน

Title : Pray for Peace No. 3
Date : -
Technique : Oil and Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 300 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.