ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสริมศักดิ์ สุขเปี่ยม
เกิด :
24 กรกฎาคม 2499
ที่อยู่ :
130/515 หมู่บ้านสัมมากรคลอง 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต. ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร :
08-1430-6749, 0-2533-1491
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2529 - ร่วมแสดงศิลปกรรมอาเซียน ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
2539 - ร่วมแสดงงานศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี กรุงเทพ
2542 - ร่วมแสดงศิลปกรรมเพื่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
2546 - ร่วมแสดงผลงานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา กรุงเทพฯ
2547 - ร่วมแสดงผลงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี กรุงเทพฯ
2548 - ร่วมแสดงศิลปกรรมแต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต กรุงเทพ-ภูเก็ต
2549 - ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม "จิตรกรรม 47" จ. พระนครศรีอยุธยาห
รางวัล/เกียรติยศ :
2528 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sermsak Sukpiam
Born :
July 24, 1956
Tel :
08-1430-6749, 0-2533-1491


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังแห่งรูปทรง 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 132 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.