ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสรี พึ่งพร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Seri Phuengporn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร่าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 155 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Figures
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 155 x 145 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เงา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 135 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shadow Shapes
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 135 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.