ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสรี เทียนเจลี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Seree Thianjalee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บทสนทนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 100 x 186 x 153 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Root - Forming
Date : -
Technique : Welding, Fiberglass
SIZE (cm) : 100 x 186 x 153 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.