ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสนีย์ แช่มเดช
เกิด :
12 พฤษภาคม 2504
ที่อยู่ :
11/2 ซ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร :
08-9416-3559
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/seni
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2542 - "ลมหายใจแห่งธรรมชาติ" ณ ห้องศิลปะนิทรรศการมารศี กรุงเทพฯ
- "แก่นแท้แห่งธรรมชาติ" ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- "4 ทัศนะ ครั้งที่ 2" ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2543 - "4 ทัศนะ ครั้งที่ 3" ณ หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
2545 - "วิถีชีวิตบนศิลป" ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
"- 4 ทัศนะ ครั้งที่ 4" ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2546 - "4 ทัศนะ ครั้งที่ 5" ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
2547 - "ธรรมชาติแห่งชีวิต" ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2548 - "ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี" โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 5
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - ได้รับทุนการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Seni Chaemdet
Born :
May 12, 1961 Nakhonsawan, Thailand
Address :
11/2 Sawanvitee Soi 5 Sawanvitee Road, Nakhonsawan 60000
Tel :
089-461-3559
Website :
www.rama9art.org/seni
Education :
- B.F.A. [Graphic Arts] The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.
Solo Exhibition :
2008 - Affection Persistence Meditation Attainment at The National Gallery, Bangkok.
2007 - “Art of Nature” Studio Nan Riverside Art Gallery, Nan
Selected Exhibitions :
2006 - Art Exhibition for Silpa Bhirasri Art Creativity Grants 2005, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok.
2003 - Art Exhibition at Chiang Mai University Art Museum


ผลงานศิลปิน

Title : Moment of truth in nature 001
Date : 2003
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Nature of life No.02
Date : 2004
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 120 x 140 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : " สายธารชีวิต น้ำที่ใสสะอาด ไม่เคยปฏิเสธโคลนตม "
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 120 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Stream of Life Crystal clear water might once cross path with filth.
Date : 2010
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 120 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.