ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สี แสงอินทร์
ที่อยู่ :
353 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
See Saeng-In


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในชีวิตฉัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 60 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In My Life
Date : -
Technique : Water colour
SIZE (cm) : 60 x 94 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.