ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสกสรร รัตนพรพิศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Seaksun Ruttanapornpit


ผลงานศิลปิน

Title : The Mind Wind Sleep No.1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -
Title : The Mind Wind Sleep No.2
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.