ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สายัณห์ สนิทราษฎร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sayan Sanitrat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 90 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 90 x 125 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.