ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สวัสดิ์ ตันติสุข (2468 - 2552)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sawasdi
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2534 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2485 - ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง(ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
2488 - อนุปริญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
2493 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
2497 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
2498 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
2498 - ศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2502 - รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพเขียน เมืองราเวนนา อิตาลี
2503 - รางวัลที่ ๑ การประกวดภาพเขียนของมหาวิทยาลัยแห่งโรม
2504 - รางวัลที่ ๑ ประเภทสีน้ำ การประกวดภาพเขียน ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2505 - รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปะนานาชาติ กรุงไซง่อน ประเทศเวียดนามใต้
2512 - รางวัลงานมหกรรมศิลปะ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
2527 - ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528 - ศิลปินอาวุโส กลมศิลปากร
2534 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2535 - ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sawasdi Tantisuk (1925 - 2009)
Website :
www.rama9art.org/sawasdi
National Artist :
National Artist 1991, Visual Arts (Painting)
Education :
- Graduated Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University
- Dip. of Painting, Academy of Fine Arts, Rome, Italy
Solo Exhibition :
- Bangkapi Gallery, Bangkok
- Raja Gallery, Bangkok
- Isemo, Milan
- Retrospective Exhibition, The National Gallery, Bangkok
2008- Retrospective Exhibition, The National Gallery, Bangkok
Awards :
1949- 3rd Prize, Bronze Medal, The 1st National Exhibition of Art
1951- 2nd Prize, Silver Medal, The 8rd National Exhibition of Art
1953- 2nd Prize, Silver Medal, The 4th National Exhibition of Art
1954- 1st Prize, Gold Medal, The 5th National Exhibition of Art
1955- 1st Prize, Gold Medal, The 6th National Exhibition of Art
1959- Gold Medal, Competition of Painting, Ravenna, Italy
1960- 1st Prize, Exhibition of Painting, University of Rome, Italy
- 1st Prize, Water Color, T.O.T. Exhibition, Bangkok
1962- 2nd Prize, International Art Exhibition, Saigon
1969- A Prize, Arts Festival, Cannes, France


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัฏฏะ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2548
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 70 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cycle of Life
Date : 2005
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พายุฝน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 70 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Tempest
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand
ชื่องาน : ปลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 57 x 82 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารกสิกรไทย
Title : Fish
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 57 x 82 cm.
COLLECTION : Kasikorn Bank

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.