ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไสว วงษาพรม
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anant Tiratawan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เทศกาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 45 x 49 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Festival
Date : -
Technique : Water color
SIZE (cm) : 45 x 49 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.