ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสวก จิรสุทธิสาร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Savaek Jirasuttisan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตัวตนและพลังความเคลื่อนไหว 1/2534
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : สีน้ำมับนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 204 x 285 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.