ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรัทธา หอมสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sattha Homsawat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัตถุลวง, วัตถุหลอก, วัตถุจริง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 28 x 74 x 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : False, Lie, Reality
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 28 x 74 x 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.