ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สตรี ตรีพุฒ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Satree Treeput


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัดดวงดี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 51 x 58 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Duang Dee Temple
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 51 x 58 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วัดทุงยู หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 51 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tung Yu TempleNo. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 51 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.