ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สาธิต เทศนา
เกิด :
2506
ที่อยู่ :
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร :
043-755-321-40 ต่อ 2079
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2530-2540 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 34, 37, 43
- การแสดงงานจิตรกรรม บัวหลวง ครั้งที่ 12, 17
- การแสดงศิลปกรรมโดย สาธิต เทศนา และวิระพงศ์ ภาดรศักดิ์ ณ โรงละครกรุงเทพ
2543 - การแสดงศิลปกรรมกลางแจ้ง ในวาระครบรอบ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ ณ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
2544 - การแสดงนิทรรศการศิลปะกับการสังคม 2544 ศิลปกรรมกลางแจ้งเดือนตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ
2546 - งานวาดเส้นร่วมสมัย ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2549 - นิทรรศการศิลปะความร่วมมือระหว่างไทย - เวียดนาม ณ เมืองเว้และฮานอย ประเทศเวียดนาม
2550 - การแสดงศิลปกรรมหัวข้อ Self Portrait ณ สีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพ
รางวัล/เกียรติยศ :
2537 - ได้รับทุนในระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 - ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2546 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
- รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Satit Tesana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เป็นมา เป็นไป เทคโนโลยี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 122 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Past and Future of Technology
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 122 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.