ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สาธิต เชียงทอง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Satit Chiangthong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เทวทูต 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 100 x 100 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mono Theism 3
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 100 x 100 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.