ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สาธิต เหล่าจิรานุวัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Satid Loajiranuwat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิคสัญญี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อม ปั้นชัน หล่อปูน
ขนาด (ซม.) : 308 x 200 x 280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Riot of Fighting
Date : -
Technique : Welding, modeling, cast cement
SIZE (cm) : 308 x 200 x 280 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.