ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สาธร รุ่งทวีชัย
เกิด :
31 กรกฎาคม 2519
ที่อยู่ :
144/4 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร :
084-005-0841
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - ร่วมการประกวด จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 5
- ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 บริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม "14 ตุลาวันประชาธิปไตย" ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
2545 - นิทรรศการ "3 หัว" ณ อะเตอลิเย่ อาร์ตแกลลอรี่
2544 - นิทรรศการ "Thai Panorama" ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - นิทรรศการ "ศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่น" ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ "Body and Face" ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542 - นิทรรศการ "Art Exposition ll" ณ หอศิลป์แห่งชาติ
2541 - นิทรรศการ "Present" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ "แม่มดสำแดงเดช" ณ โปรเจค 304
- ร่วมแสดงงานประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการ "Surface" ณ อินดี้ แกลลอรี่ โรงแรมมโนราห์
2540 - นิทรรศการ "จิตรกรรมหุ่นนิ่งและทิวทัศน์" ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ บ้านศิลปะแกลเลอรี่
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2546 - รางวัลเกียรติบัตร การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
2544 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
2541 - รางวัลที่ 2 การประกวดวดภาพหัวข้อ "ธนาคารแหลมทองกับกีฬาเอเชี่ยนเกมส์" ของธนาคารแหลมทอง (ธนาคารยูโอบีรัตนสิน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sathorn Rungthaweechai


ผลงานศิลปิน

Title : Neo - colonialism
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 150 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.