ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สาธิต ดวงดีเด่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sathit Duangdeeden


ผลงานศิลปิน

Title : Form and Texture 1/2001
Date : 2001
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 92 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.