ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสถียร เสียงสืบชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sathien Sengsuebchat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผู้ชาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Man
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.